BELAJAR MELALUI PENGALAMAN

Belajar melalui pengalaman (experiential learning) ialah cara pemelajaran daripada  pengalaman. Belajar melalui pengalaman juga ialah proses belajar dan proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau pemelajaran. Apa-apa yang dialami secara aktif dan diusahakan untuk proses pemahaman, mencari makna daripada pengalaman tersebut ialah pemelajaran melalui pengalaman. Terdapat tiga tahap proses belajar melalui pengalaman. Pertama, [...]

BAHASA DALAM PENDIDIKAN KANAK-KANAK

Manusia dilahirkan dengan alat pemerolehan bahasa (Language Acquisition Device)  untuk membolehkan bahasa dapat dikuasai mereka.  Bahasa ialah alat yang digunakan oleh manusia untuk berhubung dengan manusia yang lain, dengan menggunakan bunyi-bunyi yang bermakna yang dikeluarkan oleh alat ujaran yang terdapat di dalam tubuh manusia. Bunyi-bunyi ini tersusun mengikut hukum-hukum bahasa  yang   ada   dalam  masyarakat pengguna [...]

ADAKAH KATA-KATA PUJIAN PENTING?

Mungkin penggunaan kata-kata pujian kepada kanak-kanak dalam kehidupan sehari-hari mereka menjadi tanda tanya  bagi individu tertentu dalam masyarakat.  Ada antara individu yang mengatakan bahawa sikap suka memberikan kata-kata pujian adalah tidak wajar kerana anak-anak akan mendengarnya selalu, akibatnya, mereka tidak mempunyai perasaan terhadap pujian itu lagi selepas itu. Ada pula yang mengatakan bahawa pujian perlu [...]